Apneu

Wat is APNEU?

Apneu, betekent geen lucht.

Als je last van Apneu hebt krijg je geen lucht (gedurende een tijdje).

Voordat je nu spontaan in paniek raakt:

Na verloop van tijd reageert het lichaam op het ontstane zuurstof tekort en maakt je (vaak alleen lichamelijk) wakker.

Deze reactie wordt een Arousel genoemd

In principe zijn er twee oorzaken van Apneu, beide zijn een zogenaamd syndroom. Op Wikipedia wordt dat als volgt verklaard:

Een syndroom is een ziektebeeld: een verzameling van steeds tezamen voorkomende klinische verschijnselen/symptomen. Een dergelijke verzameling klinische tekenen kan meerdere oorzaken hebben. Soms is de oorzaak niet bekend, maar is het geregeld samengaan van deze tekenen dusdanig opvallend, dat men ze groepeert tot een syndroom.

In geval van Apneu zijn dus twee oorzaken mogelijk:

CSAS,Central Sleep Apneu Syndrome (of: Centraal Slaap Apneu Syndroom)

Waar de hersenen”vergeten” een signaal om te ademen af te geven

In principe is het een neurologische afwijking, waartegen nog weinig goede therapie en/of medicijnen zijn gevonden. Veelal wordt bij CSAS een CPAP of BiPAP voorgeschreven in de hoop dat deze de hersenen stimuleert om adem te halen.

OSAS, Obstructive Sleep Apneu Syndrome (of: Obstructief Slaap Apneu Syndroom)

Obstructive betekent blokkering

Waar een blokkade van de luchtweg er voor zorgt dat er geen ademhaling plaats vind.

Blokkade kan plaats vinden achter in de keel, op hoogte van het strottenhoofdklepje of bij de wanden daaronder, of in een combinatie van deze drie.

De luchtweg daarboven, de mond en neus zijn zelden een van de blokkerende oorzaken

Oorzaak van de blokkering(en) kunnen zijn:

  1. Een anatomische aanleg.
  2. Obesitas (overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie)

Helaas is een gevolg van OSAS, veroorzaakt door anatomische aanleg, ook vaak Obesitas.

Het is dus geen wonder, dat dit meestal als voornaamste oorzaak wordt genoemd.

Toch moet je je te allen tijde afvragen of de Obesitas oorzaak of gevolg is!

Dat kan eigenlijk pas vastgesteld worden na degelijk onderzoek.

Pagina: 1 2 3 4

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.