Apneu

Onderzoeken.

 

Naast het invullen van vragenlijsten zullen vaak een of meer z.g. slaaponderzoeken worden gedaan.

Daarbij wordt dan geregistreerd wat er tijdens de slaap gebeurt.

Polysomnografisch onderzoek.

Het meest uitgebreide onderzoek is het Polysomnografisch onderzoek.

Meestal moet de patiënt aan het begin van de avond in het ziekenhuis komen en wordt dan “behangen” met allerlei elektrodeplakkers, waarop draden worden aangesloten, er komen banden om de borst en buik, een slangetje onder de neus door, en op een van de vingers wordt dan ook nog een saturatiemeter geplaatst.

Eigenlijk is het alle bedrading van een EEG (hersengolven) en een ECG (hartritme) met nog wat extra’s.

 

Het hele pakket van draden en slangetjes komt samen in een apparaat, dat ‘s nachts alle activiteit meet en vastlegt.

Tijdens het Polysomnografisch onderzoek worden hersengolven, hartritme, ademhalingspatronen, spierspanning, zuurstofgehalte in het bloed en de bewegingen van het lichaam geregistreerd. Vanuit het EEG gedeelte worden ook slaapdiepte en hersenactiviteit bepaald, het ECG gedeelte geeft ook het stressgehalte weer.

Via een slangetje onder de neus, met twee tuitjes in de ingang van de neus wordt vastgesteld of er geademd wordt en wordt tevens snurken gemeten

Ook wordt vastgesteld of er pogingen zijn tot ademhaling (bij een CSAS patiënt zal dit dan niet gebeuren), een OSAS patiënt zal proberen adem te halen en er blijft dan beweging op borst en/of buik houden.

Met de saturatiemeter wordt constant gemeten wat het zuurstofgehalte in het bloed is.

Bij een Apneu zal deze waarde zakken, en hoe langer de Apneu duurt, hoe verder de saturatie waarde zal zakken.

Verder wordt via sensors vastgesteld in welke houding de patiënt ligt.

Soms worden ook contacten en draden aan de benen bevestigd, dit om eventueel restless legs vast te kunnen stellen (dit is ongecontroleerd schokken van de benen door wisselende spierspanningen)

Omdat alle gegevens gedurende de hele nacht worden vastgelegd tegen een z.g. tijdslijn, kan dus heel goed bekeken worden wat er gedurende de nacht met een patiënt gebeurt.

Uit deze gegevens kan heel veel informatie gehaald worden.

Naast de Saturatie gegevens is de AHI een van de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken .

Polygrafisch onderzoek/Somnografie

Dit is een vereenvoudigde vorm van het hierboven beschreven onderzoek.

Met name de meting van de hersenactiviteit wordt hierbij niet gedaan

Uit dit onderzoek is al veel te halen, maar het is natuurlijk niet zo uitgebreid als het polysomnografisch onderzoek

Zie hier een Somnografisch rapport.

Pagina: 1 2 3 4

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.