AHI (Apneu Hypopneu Index) en Saturatie

AHI

staat voor Apneu Hypopneu Index.

Eerst even wat begrippen:

Centrale Apneu            : geen ademhaling omdat de hersenen “vergeten” een ademhaling impuls af te geven.
Obstructieve Apneu     : Een blokkering van de luchtweg waarmee de luchtdoorlaat meer dan 80% afneemt.
Hypopneu                     : waar de blokkering de luchtdoorlaat tussen 50 en 80 % doet afnemen.

De AHI wordt weergegeven in een getal.

Wat betreft de ernst van Apneu worden meestal volgende waarden voor de AHI gehanteerd:

  • < 5: normale slaap
  • 5 tot 15: lichte vorm van Apneu
  • 15 tot 30: matige vorm van Apneu
  • > 30: ernstige vorm van Apneu

De AHI wordt berekend door optelling van alle Centrale Apneus, Obstructieve Apneus, en de z.g. Hypopneus gedurende een slaapperiode (meestal dus de nacht) en dit getal vervolgens te delen door het aantal geslapen uren.

Voorbeeld:

8 uur geslapen,

71 Obstructieve
10 Centrale
39 Hypopneus

71+10+39=120 gedeeld door 8 geeft een AHI van 15.

Vervelend genoeg wordt vaak de meeste waarde toegekend aan het getal van de AHI.
Het streven bij behandeling is er meestal op gericht om de AHI onder de 5 uit te laten komen.

Helaas kan een AHI van 4 op een 8-urige nacht ook een probleem opleveren!

Voorbeeld:

De AHI maal het aantal uur levert 32 adem stilstanden(of bijna stilstanden)  op.
Als deze in die nacht in twee periodes van een uur hebben plaatsgevonden, dan zouden er in die beide uren ieder 16 stilstanden hebben plaatsgevonden.

Neem voor het gemak een gemiddelde stilstandtijd van 20 seconden, dan levert dat 16×20=320 seconden is 5,3 minuten op, die ademloos (of -arm) zijn doorgebracht in dat uur.
Het hoeft geen betoog, dat een totaal van 5 minuten zonder adem en 16 wekreacties (ook wel arousels genaamd) binnen een uur absoluut niet gezond zijn!

Uit bovenstaande blijkt, dat het heel belangrijk is, dat gegevens, verzameld bij een slaapsessie, of uitgelezen uit een PAP, nauwkeurig bekeken worden en dat niet alleen naar de berekende AHI wordt gekeken, die overigens meestal wel in de rapporten als dominant getal in zo’n uitdraai aanwezig is.
Het is zeker net zo belangrijk de bijbehorende grafieken te bekijken en te beoordelen.


Saturatie

(= verzadiging) mate van verzadiging van het bloed met zuurstof (waarde van 95 tot 100 is normaal).

Tijdens Apneus kan deze waarde behoorlijk terug lopen.

Eigenlijk zijn waarden onder de 90 % al niet goed. Bij sommige Apneu patiënten bleek bij onderzoek de zuurstof saturatie terug te lopen tot 60 %

Deze waarden zijn zeker levensbedreigend!

Daarnaast zal een verminderde saturatie in de loop van de tijd schade aanbrengen aan de organen!

Of herstel mogelijk zal zijn is afhankelijk van tijdige ontdekking en of de schade niet al een permanent karakter heeft gekregen (afgestorven hersenweefsel geneest niet).


Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.