Operaties en Narcose

Onderstaand artikel heb ik over genomen van de  Apneu vereniging:

Opgelet met operaties en narcose

De combinatie OSAS en anesthesie heeft consequenties voor de periode vóór de ingreep, tijdens de ingreep en na de ingreep. Dit is nog niet in alle ziekenhuizen gemeengoed. Te meer daar vaak met buitenlandse anesthesisten gewerkt wordt.

Vóór de narcose
Vóór de narcose wordt een beademingsbuisje in de luchtpijp gebracht (intubatie). Dezelfde factoren die tot OSAS kunnen leiden, kunnen ook deze intubatie bemoeilijken. Ook is de laatste jaren duidelijk geworden dat OSAS-patiënten een hoger risico op complicaties van operatie hebben. Dit geldt niet alleen bij behandeling van OSAS, maar ook als een patiënt om een andere reden een operatie ondergaat. De anesthesist heeft daarom een belangrijke functie bij het opsporen van nog niet-gediagnosticeerde OSAS-patiënten. Wanneer er bij het preoperatieve bezoek aan de anesthesist aanwijzingen aanwezig zijn voor OSAS en het een ingreep betreft die geen haast heeft, kan eventueel eerst polysomnografie verricht worden.

Ook andere factoren die tot OSAS kunnen leiden, kunnen intubatie bemoeilijken, zoals een korte dikke nek (omvang meer dan 42 cm) en een korte onderkaak. De anesthesist kan bij verdenking op een moeilijke intubatie maatregelen nemen, om de kans op moeilijkheden rondom de ingreep zo veel mogelijk te verkleinen.

De narcose zelf en pijnstilling
De belangrijkste consequenties van OSAS voor de periode tijdens en na de operatie is de keuze van het middel voor narcose, sedatie of pijnstilling. Medicatie die spierverslapping en/of onderdrukking van de ademhalingsprikkel geeft, moet zo veel mogelijk vermeden worden.

Naast chirurgische ingrepen voor andere aandoeningen, zijn de operaties bij OSAS een apart geval. Vooral bij pijnlijke ingrepen zoals UPPP kan het verleidelijk zijn pijnstilling hoog te doseren maar men dient beducht te zijn op een combinatie van zwelling (oedeem), spierverslapping en ademhalingsdepressie, bijvoorbeeld bij gebruik van opiaatachtige pijnstillers. In de eerste week na de ingreep kan er bovendien een toename (rebound) van de hoeveelheid Remslaap zijn, wat het risico op langdurige Apneus met ernstige desaturaties in de hand werkt.

Na de operatie
Ondanks alle goede zorg is het moment van het verwijderen van de intubatie kritisch. Hierna kunnen collapsen, met als gevolg series Apneus, ontstaan. Voor mensen met (zwaar) OSAS is het dan ook van belang dat zij hun CPAP meenemen en zich vergewissen dat het personeel van de recovery-kamer, en later op de afdeling, vertrouwd is met de apparatuur.

Bij veel neusoperaties wordt de neus enige dagen getamponneerd en gedurende deze dagen is neusademhaling onmogelijk. Dit kan gedurende deze nachten betekenen dat snurken overgaat in OSAS en bestaand OSAS in ernst toeneemt; snurken wordt dan bijvoorbeeld licht OSAS, licht OSAS wordt matig ernstig OSAS, etc. Het is in deze situaties niet verstandig met ontslag te gaan voordat de tampons verwijderd zijn. Bij patiënten die al met een duidelijk OSAS bekend zijn, kan extra bewaking op een medium of intensive care afdeling, bij voorbeeld met CPAP-behandeling met een full face mask, dan nodig zijn.

In het kort:

  • Maak chirurg en anesthesist altijd attent op het voorkomen van osas. Bespreek met hen welke maatregelen zij gaan nemen.
  • Neem bij operaties altijd uw MRA of CPAP naar het ziekenhuis mee.
  • Overtuigt u ervan of het personeel van de recovery-ruimte van uw situatie op de hoogte is en bekend is met het risico en met het gebruik van uw apparatuur.
  • Zorg dat het verplegend personeel van de afdeling vertrouwd is met indoen van de MRA en/of de bediening van de CPAP.

Tot slot:

Er zijn patiënten die vanwege hun veiligheid altijd een SOS labeltje rond hun nek of horlogebandje dragen, zodat als zij bij een ongeluk in een ziekenhuis terecht komen onmiddellijk herkend worden als Osaspatiënt.

Naschrift van de webmaster:

Het gevaar is echter, dat in geval van een ongeval, omstanders of hulpverleners die het SOS labeltje bekijken, direct de Apneu als vermoedelijke oorzaak van het ongeval bestempelen.
De verzekering van de tegenpartij kan deze kennis direct aanwenden om de Osaspatiënt aansprakelijk te stellen.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.